Retningslinjer for børnefodbolden
Retningslinjer for børnefodbolden

Holbæk Bold & Idrætsforening (HB&I) har udarbejdet Retningslinjer for Børnefodbolden. Disse retningslinjer er målrettet børnefodbolden U5-12 og skal ses som et supplement til Den Blå Tråd.
Arbejdet med børn i klubben tager udgangspunkt i de værdier som udtrykkes i DBU’s holdningshæfte ”Holdninger & handlinger”. Heri sættes fokus på at den enkelte får et hav af boldberøringer, på individuel udvikling frem for kampresultater og selvfølgelig at børnene skal have det sjovt.
Retningslinjerne har til formål at kvalificere arbejdet i børneafdelingen i HB&I ved at skabe de bedste betingelser for spillere, forældre, trænere samt ledere. Endvidere har det til formål, at bevare klubben som et attraktivt sted at komme, et sted der er sin opgave bevidst. Vi skal formå at honorere tidens krav til en velfungerende fodboldklub og det mener vi disse retningslinjer bl.a. kan bidrage til.
For at retningslinjerne kan udnyttes bedst muligt, er det nødvendigt, at indholdet tages alvorligt og implementeres i klubbens dagligdag. Der vil – helt naturligt - komme justeringer af den i årene videre frem, hvormed indholdet ikke er fuldendt eller eviggyldigt, men løbende tilpasses. Desuden er vi meget bevidste om, at indholdet kan/vil skabe debat og diskussion trænere, forældre og ledere indbyrdes. Det er dog en faglig debat som vi imødekommer, idet børneafdelingens fremtidige udvikling netop må bygge på dialog og gode argumenter.
Vi håber og forventer at vi alle tager positivt imod dette værktøj og løbende hjælper hinanden med at sikre, at vore holdninger og værdier også efterleves i dagligdagen.
Med ønsket om en spændende fremtid for Børnefodbolden i Holbæk Bold & Idrætsforening.

Download Retningslinjer for børnefodbolden

Billede
Der er ikke uploadet et billede endnu